.
Tabim Bilişim

->Dersler ->Araç Tekniği ->Şarj Sistemi

Şarj sisteminin görevi; motor çalıştığı sürece aracın elektrik ihtiyacını gidermektir.


ALTERNATÖR (ŞARJ DİNAMOSU)

Araç için gerekli elektriği üretir.

Akümülatörü şarj eder.

Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirir.


KONJEKTÖR (REGÜLATÖR)

Alternatörden çıkan voltajı ayarlar.

Alternatörün üretmiş olduğu elektriğin voltajını ve şiddetini kontrol eder.

Şarj sisteminin gerilimini sınırlandırır.

Uyarı:

Aydınlatma sistemindeki ampuller sık sık patlıyorsa muhtemelen regülatör arızalıdır.


ŞARJ GÖSTERGESİ

 

Marşa basılıp motor çalıştığında şarj göstergesinin sönmesi beklenir.

Eğer sönmüyosa trafik kurallarına uygun olarak derhal durulması gerekir.

 

Şarj göstergesi yandığı halde araç sürülmeye devam ederse akü boşalır.


VANTİLATÖR KAYIŞI

Vantilatör kayışı su pompası ile birlikte alternatörede hareket verir.

Vantilatör kayışı gevşerse yada koparsa alternatör gerekli elektriği üretemez dolayısıyla şarj göstergesi yanar.

Uyarı :

Vantilatör kayışı koptuğunda ilk önce şarj göstergesinden anlaşılır. Önce şarj göstergesi daha sonra hararet göstergesi yanar.

Vantilatör kayışı çok sıkı olursa alternatör yatakları bozulur.


Dikkat!

Şarj sistemi ile ilgili sorularda; şıklarda şarj sisteminin elemanları olan Alternatör veya Konjektör (regülatör) aranmalıdır.


Örnek soru:

Akümülatörü şarj eden (dolduran) parça aşağıdakilerden hangisidir?

A) Marş motoru

B) Distribütör

C) Endüksiyon bobini

D) Alternatör

Soru şarj sistemi ile ilgili olduğuna göre şıklarda şarj sisteminin elemanlarını aramak lazımdır. Şıklardan da anlaşılacağı gibi şarj sisteminin elemanı bir tek D şıkkında vardır. O zaman doğru cevap D dir.


Örnek soru:

Şarj sisteminin gerilimini sınırlandıran par­ça aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karbüratör

B) Regülâtör (konjektör)

C) Marş motoru

D) Sigorta

Şarj sisteminin elemanı sadece B şıkkında bulunduğuna göre doğru cevap B dir.


Örnek soru:

Aşağıdakilerden hangisi motor çalışırken şarj lambasının yanmasına sebep olur?

A) Marş motoru kablo bağlantılarının gevşek olması

B) Distribütör kablo bağlantılarının gevşek olması

C) Alternatör kablo bağlantılarının gevşek olması

D) Endüksiyon bobini kablo bağlantılarının gevşek olması

Şarj sisteminin elemanı tek C şıkkında bulunduğuna göre doğru cevap C dir. 


Örnek soru:

Motorun devri arttıkça, alternatörden çıkan voltajı ayarlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

A) Distribütör

B) Konjektör (regülâtör)

C) Endüksiyon bobini

D) Kondansatör (meksefe)

Alternatör Şarj sisteminin elemanı olduğuna göre doğru cevap diğer bir şarj sistemi elemanı bulunan B şıkkıdır.


En çok yanlış yapılan sorular;

Vantilatör kayışı aşağıdakilerden hangisine hareket iletir?

A) Alternatöre

B) Marş motoruna

C) Yağ pompasına

D) Silecek motoruna

Vantilatör kayışı su pompası ile birlikte alternatörede hareket verir.Cevap A dır.


Vantilatör kayışının koptuğu ilk önce hangi göstergeden anlaşılır?

A) Şarj göstergesinden

B) Yakıt göstergesinden

C) Hararet göstergesinden

D) Yağ göstergesinden

Vantilatör kayışı koptuğunda ilk önce şarj göstergesinden anlaşılır. Önce şarj göstergesi daha sonra hararet göstergesi yanar.Cevap A dır.